جزوه تکنولوژی فیلدباس خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

جزوه تکنولوژی فیلدباس شرکت ره آوران فنون پتروشیمی از مجموعه جزوات شرکت ملی گاز ایران می باشد که در 67 صفحه به…