آموزش etap دانلود و آموزش نرم افزار

در بین نرم افزارهای رشته برق و قدرت ETAP بهترین نرم افزار آنالیز و شبیه سازی است .این نرم افزار ۲۵۰۰ دلاری…