پست برق خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

بهره‌برداري پستهاي فشار قوي 1 و 2 اپراتور تنها نيروي انساني است كه با انجام عمليات و بهره برداري از دستگاههاي تحت…