پروژه طراحی قفل سخت افزاری پروژه مهندسی برق

جلوگیری از کپی غیر قانونی محصولات، همواره یکی از دغدغه های پدیدآورندگان محصولات نرم افزاری بوده است و مشکلات اقتصادی و مالی…