سنسور خازنی مقالات مهندسی برق

سنسور خازنی تشخیص سطح آب ( CAPACITIVE WATER LEVEL DETECTOR) این سنسور بمنظور تشخیص وجود آب در لوله های انتقال مورد استفاده…