باغ گیاه شناسی Botanic Garden مهندسی فضای سبز

باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک به مکانی اطلاق می شود که نباتات مختلف را در آن جمع آوری نموده و به…