دماسنج و رقص نور مقالات مهندسی برق

امروز قصد داریم چگونگی ساخت دماسنج دیجیتالی و نمایش دما بر روی ۷-segment و رقص نور توسط میکرو AVR را اموزش دهیم:…