آموزش ساخت لوگو Ferrari گرافیک

دوستداران ferrari ، با آموزش زیر می تونید خیلی سریع، لوگوی فراری رو طراحی کنید… قبل از شروع فونت Ferro Rosso font رو…