گزارش کارآموزی شبیه سازی عملکرد حافظه ها در vhdl و بررسی اثرات ناشی از تزریق تصادفی خطا در آنها پروژه مهندسی برق

چکیده: در سیستم های ماهواره ای همواره یکی از دغدغه های مهندسین، این است که از صحت اطلاعات دریافتی، به صورتی اطمینان…