پوشش های سقف مقالات مهندسی معماری

مقدمه انسان از دیرباز برای در امان ماندن از سرما، گرما، برف، باران، باد و… به فکر سقف و سرپناهی برای خود…