پل روگذر بزرگراه امام اصفهان نقشه، طرح، پروژه عمران

طول روگذر بتنی این بزرگراه دو طبقه ۵کیلومتر است و اولین خط قطار سبک شهری هم‌سطح در کشور با استفاده از جدیدترین…