پلاگین CurviShear دانلود و آموزش نرم افزار

پلاگین CurviShear جهت رسم انواع رمپ در اسکتچاپ کاربرد دارد. اسکتچاپ تو کشیدن خط های منحنی و رمپ و اینا یه کمی…