پروژه فرودگاه نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه فرودگاه به صورت کامل همراه با کلیه نقشه ها شامل ساختمان و سالن انتظار، برج مراقبت، باند فرود و… می باشد…