کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی مهندسی کشاورزی

کتاب مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی نوشته علیرضا توکلی، سیدسهیل قائم‌مقامی، ابراهیم سابکی، علیرضا کیانی، حسین نوری…