بلورهای فوتونی پروژه مهندسی برق

عنوان پروژه : حل تقریبی بلورهای فوتونی سه بعدی مقطع: کارشناسی برق – مخابرات چکیده : بلوریا به عبارتی جامد بلورین ماده…