برنامه ریزی شهری در مالزی همایش و آزمون و دانشگاه

دوره بین المللی ۸ روزه برنامه ریزی شهری در مالزی شامل ۴ روز دوره آموزشی از سوی اساتید برتر دانشگاه سان وی…