آشنایی با مصالح و ساخت نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

در تاپیک زیر، می تونید پروژه دانشجویی گروهی از دانشجویان دانشگاه گیلان رو در رابطه با درس مصالح ( آشنایی با مصالح…