ماشین حساب با صفحه لمسی پایان نامه مهندسی برق

عنوان پایان نامه : ماشین حساب با صفحه لمسی (Touch Screen) چکیده: در این پروژه با استفاده از یک نمایشگر LCD گرافیکی…