پروژه طراحی موزه نقشه، طرح، پروژه معماری

این پروژه طراحی موزه شامل کلیه پلان ها ، نماها و مقاطع به همراه حجم اولیه و فایل نهایی سه بعدی میباشد …