پروژه طراحی آسانسور پروژه مهندسی مکانیک

پروژه طراحی آسانسور ویژه درس طراحی اجزا 2 که توسط محمدحسین کیخا و زیرنظر دکتر سعید گلابی در دانشگاه کاشان تهیه شده…