پروژه ساختمان ۶ طبقه بتنی نقشه، طرح، پروژه عمران

پروژه ساختمان ۶ طبقه اسکلت بتنی کل متراز : ۶۹۰ متر مربع تایید شده در شهرداری تهران فاقد دفترچه محاسبات نام فایل:پروژه…