پروژه زیست شبانه در تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه زیست شبانه در تهران (چالش‌ها و ضرورت‌ها) که توسط دکتر وحید شالچی در سال 1395 تهیه شده است را به صورت…