پروژه روستای امامه نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه روستای امامه واقع در شهرستان شمیرانات در استان تهران می باشد که مربوط به پروژه روستا 2 بوده و به صورت…