رساله آموزشکده معماری پایان نامه مهندسی معماری

یکی از مشکلات اساسی بچه های معماری در هنگام بستن طرح نهایی،توجه نکردن به بحث ارائه رساله شون هست.به طوری که تمام…