مبانی معماری و ساختمان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

در تاپیک زیر می تونید نمونه پروژه ای از کارهای دانشجویان در رابطه با درس آشنایی با مبانی معماری و ساختمان رو…