پروژه ترسیم فنی نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه ترسیم فنی معماری رو که شامل طرح اجرایی و کامل یک آپارتمان مسکونی می باشد به صورت فایل اتوکد و با…