ژنراتور MHD مقالات مهندسی برق

مقاله حاضر با فرمت پاورپوینت و به زبان فارسی می باشد که درباره ژنراتورهای MHD و مزایای سیستم ژنراتوری MHD و ساختار…