نرم افزار پروتویس ۷٫۷ دانلود و آموزش نرم افزار

از سری نرم افزار های ازمایشگاه مجازی در رشته الکترونیک نرم افزار proteus پروتیوس میباشد که سادگی کار ، قدرت بالا و…