الگوریتم بهینه ارسال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ مقالات مهندسی برق

یکی از مهمترین مسائل در حوزه دیسپاچینگ و مخابرات صنعت‌برق سرعت بروز‌رسانی و دقت اطلاعات در مراکز دیسپاچینگ است و این امر…