توپک هوشمند پایان نامه مهندسی برق

عنوان پایان نامه : بررسی روش های تشخیص خوردگی در خطوط لوله نفت وگاز توسط یک توپک هوشمند مقطع: کارشناسی برق-کنترل چکیده:…