اصول طراحی پرسشنامه پژوهش و گزارش

پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه که برای کارگاه آموزشی دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است را با…