تشخیص چهره با نرم افزار متلب پروژه مهندسی برق

برنامه تشخیص چهره با نرم افزار متلب پردازش تصویر همواره یکی از بحث های کاربردی و پرطرفدار در علوم کامپیوتری، ماشین بیتایی،…