جزوه پترولوژی سایر رشته های علوم پایه

جزوه پترولوژی دکتر رامین صمدی در گروه آموزشي و پژوهشي زمين آزمون که ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تهیه شده است…