پایش شهری برای آموزش در بلایا خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

کتابچه راهنمای پایش شهری برای آموزش در برابر بلایا که توسط سازمان مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد تهیه شده است…