استخراج معادن زیر زمینی به روش اتاق و پایه یا مهندسی معدن

در این روش قسمتی از ماده معدنی را بعنوان اتاق استخراج کرده و قسمتی را نیز برای پایداری معدن بعنوان لنگه(پایه) دست…