پایان نامه با نرم افزار phase2 مهندسی معدن

پایان نامه مهندسی معدن با عنوان بررسی تاثیر ضخامت لایه زغال سنگ در روش جبهه کارطولانی به روش الاستومتری در نرم افزار…