ژاک دریدا،شالوده شکنی وهنر مقالات مهندسی معماری

نویسنده:رضا افهمی، ساره محمدی منبع : مجله ماه هنر،سال پانزدهم، تیر، ۱۳۹۲، صفحه ۷۲-۷۹ چکیده : نظریه دیکانستراکشن که در زبان فارسی…