خاکهای شور و قلیا مهندسی کشاورزی

خاکهای شور و قلیا دارای مقدار زیادی املاح محلول هستند که فقط گیاهان نمک دوست در این خاکها قابلیت زیست دارند. این…