نرم افزار ونسیم دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار ونسیم (Vensim) مرتبط با بحث تحلیل سیستم ها هستش که در این مطلب به آموزش این نرم افزار پرداخته شده…