کتاب مبانی چاه پیمایی کتاب های مهندسی شیمی

جلد اول کتاب مبانی چاه پیمایی توسط بهرام موحد در سال 1371 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شده است که فایل PDF…