نقشه کد سنندج نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

نقشه کد سنندج که مربوط به طرح جامع شهر سنندج بوده و نقشه اتوکدی طرح جامع سنندج می باشد رو با فرمت…