نقشه های شهرسازی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

توی رشته ی شهرسازی، یکی از مهمترین مسائل برای انجام هر پروژه ای، داشتن نقشه BASE هستش، نقشه ای با فرمت DWG…