پروژه مجتمع مسکونی نقشه، طرح، پروژه معماری

نقشه پروژه مجتمع مسکونی مربوط به طرح ۵ رو که شامل متراژهای ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۲۰ متری هست رو با…