پروژه هتل نقشه، طرح، پروژه معماری

دانلود یک پروژه هتل به “سبک پست مدرن” به همراه فایل دو بعدی و سه بعدی اتوکد و فایل sketch up آن…