پروژه هنرستان موسیقی نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه هنرستان موسیقی و رقص شامل نقشه های کامل فاز یک ، رندرهای سه بعدی داخلی و خارجی و شیت بندی می…