خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

شماره بیستم مجله کهربا (برق و الکترونیک) آنچه در این شماره می خوانید: آشنایی با دکتر علی اکبر جلالی نقاله های جریان…