جزوه جغرافیای شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه جغرافیای شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس که توسط آقای مجید اسدی به صورت پاورپوینت در سال ۹۳-۱۳۹۲ تهیه شده است…