خلاصه کتاب تحلیل اقتصادی اقتصاد

دو جزوه اقتصاد خرد 1 که در واقع خلاصه کتاب تحلیل اقتصادی (نظریه و کاربرد) دانشگاه پیام نور به صورت پاورپوینت می…