جزوه روانشناسی یادگیری روانشناسی و علوم تربیتی

جزوه روانشناسی یادگیری دانشگاه پیام نور که توسط دکتر حسین زارع به صورت پاورپوینت و براساس کتاب تهیه شده است را با…