جزوه نظارت بر فعالیت های ساختمانی خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

جزوه اصول نظارت بر فعالیت های ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار که توسط استاد مهرآسا تهیه شده است را با فرمت…